Uitvoering wegsleepregeling
Bergnet helpt

HomeZakelijkWegsleepregeling

Deze informatie is bestemd voor opdrachtgevers
Is uw voertuig weggesleept? Lees hoe u uw voertuig kunt afhalen.

Uitvoering wegsleepregeling

Bergnet heeft diverse sleepauto’s in haar vloot om fout geparkeerde auto’s schadevrij weg te slepen. Bergnet verzorgt de uitvoering van de Wegsleepverordening onder andere voor Amersfoort, Almere, Huizen, Naarden, Nijkerk, Baarn, Bussum, Blaricum, Laren, Eemnes en Lelystad.

Zoekt u een partner voor de Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen? Bergnet helpt u bij het afslepen van foutparkeerders. Graag maken wij een afspraak om de wegsleepregeling voor uw gemeente te verzorgen.

Uitvoering wegsleepregeling foutparkeerders gemeentes door Bergnet

Procedure wegsleepregeling foutparkeerders

Bergnet krijgt opdracht van een persoon die het mandaat van de betreffende gemeente heeft om een auto af te laten slepen. Dit kan zijn een Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), politieagent of bijvoorbeeld de marktmeester.

Waarschuwingsbord wegsleepregeling van kracht

De opdrachtgever zorgt dat er te allen tijde iemand aanwezig is bij het weg te slepen voertuig. Dit om het voertuig te schouwen op mogelijk aanwezige schade en de (digitale) vrachtbrief van Bergnet af te tekenen. Zodra de auto is afgesleept krijgt de opdrachtgever automatisch een e-mail met alle relevante gegevens van de betreffende auto, zoals datum/ tijdstip, locatie, merk en type auto, kenteken, aanwezige schade, enzovoort.

Bergnet sleept de auto af naar een door de gemeente aangewezen terrein. Dit kan ook een vestiging van Bergnet zijn in Almere, Amersfoort, Amsterdam, Blaricum, Haarlem of Lelystad.

Auto afhalen

Wanneer de eigenaar de auto komt ophalen tekent hij/ zij een afhaalformulier. Door het afhaalformulier te tekenen neemt de eigenaar kennis van de kosten die door de gemeente aan hem/ haar zullen worden doorbelast en bevestigd hij/ zij dat de auto in dezelfde conditie is terug verkregen zoals achtergelaten. Op het afhaalformulier worden de NAW-gegevens genoteerd, het kenteken en datum/ tijdstip van afhalen.

Betaling sleepkosten

De kosten voor het verslepen van de foutparkeerder worden door Bergnet in rekening gebracht bij de betreffende gemeente. Bij de factuur komt een kopie van het afhaalformulier. De gemeente belast zelf de kosten door aan de foutparkeerder.

Voor een aantal gemeenten, die nog onder een oude regeling vallen, incasseert Bergnet de kosten. Bij alle nieuwe regelingen die Bergnet met gemeenten treft wordt er niet meer afgerekend bij Bergnet.

Milieuhandhaving

Bergnet kan ook worden ingeschakeld voor het afslepen van voertuigen in het kader van milieuhandhaving. Auto's, caravans, boottrailers en aanhangers waarvan de eigenaren niet achterhaald kunnen worden, kunnen bij Bergnet op locatie worden veilig gesteld. Wanneer de eigenaar zich niet meldt kan Bergnet ook verzorgen dat de boottrailer/ caravan/ auto/ aanhanger na verloop van tijd wordt verkocht, of afgevoerd om te worden vernietigd.


Meer informatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie, wij zijn u graag van dienst.

Neem contact op

De autohulpdienst die ménsen helpt
Bel nu 088-888 11 00
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.