HomeNieuwsUitbreiding stand-by locaties: sneller uit de file

Uitbreiding stand-by locaties: sneller uit de file

2-4-2019
Uitbreiding stand-by locaties: sneller uit de file

AMSTERDAM - In de regio Amsterdam staat bergingsbedrijf Bergnet stand-by op strategische locaties langs de ring A10. Vanaf april wordt het aantal stand-by locaties in Nederland verder uitgebreid. Volgens berekeningen van Rijkswaterstaat kan de versnelde berging de tijd in de file met een kwartier verkorten. De verwachting is dat de berger gemiddeld 5 minuten eerder ter plaatse kan zijn.

"Uitrijden vanaf een stand-by locatie is bewezen doeltreffend. We zijn nog sneller bij het incident en de snelweg is dan eerder weer vrij", is de ervaring van Sander Vlaar, directeur van Bergnet. In opdracht van Rijkswaterstaat staat Bergnet met regelmaat stand-by tijdens de ochtend- en avondspits. "Dat doen we al enkele jaren en dat werkt goed op filegevoelige plaatsen."

De uitbreiding van het aantal stand-by locaties is een van de maatregelen die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) neemt om de files aan te pakken.

Minister van Nieuwenhuizen: "Een kwart van de files op de snelwegen ontstaat door ongevallen en autopech. Bergers en weginspecteurs doen geweldig werk om de vertraging die we als gevolg van deze files oplopen, zo veel mogelijk te beperken. Vanaf vandaag staan ze langs de weg paraat, op drukke wegen waar de hinder voor het verkeer het grootst is. Een snellere berging levert voor iedereen in de file tijdswinst op."

Andere maatregelen om files te verminderen

Naast de uitbreiding van het aantal stand-by bergers, heeft de minister ook andere maatregelen genomen om de files te verminderen. De openingstijden van spitsstroken zijn verruimd en er is tijdens de spits meer inzet van weginspecteurs.

Rijkswaterstaat heeft 40 extra weginspecteurs aangetrokken om bergers te kunnen beveiligen tijdens het bergen van voertuigen of het verlenen van pechhulp. Het aantal weginspecteurs met de status van buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) is verdubbeld van 50 naar 100. Een BOA is bevoegd om proces-verbaal op te maken tegen weggebruikers die een overtreding begaan, zoals het negeren van een rood kruis.

De autohulpdienst die ménsen helpt
Bel nu 088-888 11 00
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.