HomeNieuwsNieuwe verkeersborden per 1 juli 2017

Nieuwe verkeersborden per 1 juli 2017

24-5-2017
Nieuwe verkeersborden per 1 juli 2017

BLARICUM - Op 1 juli aanstaande worden er nieuwe verkeersborden ingevoerd. De veertien gebodsborden moeten verkeersdeelnemers meer duidelijkheid verschaffen over onder andere uitwijkmogelijkheden bij smalle wegen en speciale doelgroepstroken voor vrachtauto's en lijnbussen.

De nieuwe verkeersborden zijn specifieker, waardoor algemene gebodsborden met een onderbord in sommige situaties niet meer nodig zijn. Wegbeheerders zullen de oude borden de komende tijd vervangen.

Verkeersborden F11 t/m F22 en L20/L21

Verkeersbord F11: verplicht gebruik passeerstrook of passeerbaan

 

Verkeersbord F11: verplicht gebruik passeerstrook of passeerbaan

Verplicht gebruik passeerstrook (rijstrook om ingehaald te kunnen worden) uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h. Geldt ook voor heftrucks, graafmachines e.d. Verboden voor andere bestuurders.

     
Verkeersbord F12: einde verplicht gebruik passeerstrook of passeerbaan

 

Verkeersbord F12: einde verplicht gebruik passeerstrook of passeerbaan

Einde verplicht gebruik voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h.

     
Verkeersbord F13: rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen

 

Verkeersbord F13: rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen

Rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen. Verboden voor andere bestuurders behalve als ze een ontheffing hebben (bijvoorbeeld taxi's).

     
Verkeersbord F14: einde busbaan of -strook

 

Verkeersbord F14: einde busbaan of -strook

     
Verkeersbord F15: rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams

 

Verkeersbord F15: rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams

Rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van trams. Verboden voor andere bestuurders behalve als ze een ontheffing hebben (bijvoorbeeld taxi's).

     

Verkeersbord F16: einde trambaan of -strook

 

Verkeersbord F16: einde trambaan of -strook

     
Verkeersbord F17: rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams

 

Verkeersbord F17: rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams

Rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams. Verboden voor andere bestuurders behalve als ze een ontheffing hebben (bijvoorbeeld taxi's).

     

Verkeersbord F18: einde bus- en trambaan of -strook

 

Verkeersbord F18: einde bus- en trambaan of -strook

     
Verkeersbord F19: verplichte rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's en lijnbussen

 

Verkeersbord F19: verplichte rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's en lijnbussen

Verplichte rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's en lijnbussen. Verboden voor andere bestuurders behalve als ze een ontheffing hebben (bijvoorbeeld taxi's).

     
Verkeersbord F20: einde verplichte rijbaan of -strook voor vrachtauto's en lijnbussen

 

Verkeersbord F20: einde verplichte rijbaan of -strook voor vrachtauto's en lijnbussen

     
Verkeersbord F21: verplichte rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's  

Verkeersbord F21: verplichte rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's

Verplichte rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's. Verboden voor andere bestuurders behalve als ze een ontheffing hebben (bijvoorbeeld taxi's).

     
Verkeersbord F22: einde verplichte rijbaan of -strook voor vrachtauto's

 

Verkeersbord F22: einde verplichte rijbaan of -strook voor vrachtauto's

     
Vekeersbord L20: uitwijkplaats rechts van de weg  

Verkeersbord L20: uitwijkplaats rechts van de weg

Uitsluitend toegepast op wegen buiten de bebouwde kom met een breedte van minder dan 4 meter. Geplaatst aan de rechterkant, haaks op de as van de rijbaan, op ca 20 meter voor de uitwijkplaats.

     
Vekeersbord L21: uitwijkplaats links van de weg

 

Verkeersbord L21: uitwijkplaats links van de weg

Uitsluitend toegepast op wegen buiten de bebouwde kom met een breedte van minder dan 4 meter. Geplaatst aan de linkerkant, haaks op de as van de rijbaan, op ca 20 meter voor de uitwijkplaats.

Test uw verkeerskennis

In de afgelopen vijftien jaar is veertig procent van de verkeersregels gewijzigd. Wilt u weten of uw verkeerskennis nog bij de tijd is? Veilig Verkeer Nederland heeft een online opfriscursus ontwikkeld waarmee u uw kennis kunt testen.

De autohulpdienst die ménsen helpt
Bel nu 088-888 11 00
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.