HomeBegrippen & Afkortingen

Begrippen & Afkortingen

In de bergings-, pechhulp- en autotransportwereld wordt veel vakjargon gebruikt. In deze begrippenlijst ziet u een aantal veel voorkomende begrippen en afkortingen.

Begrippen

Wat betekent 'Eindbestemming'

De eindbestemming is de loslocatie of het afleveradres waarnaar een gestrand voertuig wordt getransporteerd.


Wat betekent 'Lichte berging'

Lichte berging is de berging van voertuigen lichter dan 3.500 kilogram, meestal personenauto's.


Wat betekent 'METHANE'

METHANE is een internationaal gebruikt protocol voor het op een gestructureerde manier melden van een grootschalig multidisciplinair incident.

M - Major incident
Grootschalig verkeersincident: zijn er slachtoffers? Is er alleen blikschade?

E - Exact location
De exacte locatie van het incident.

T - Type incident
De aard van het incident: wat is er gebeurd? Betreft het een hoogenergetisch ongeval? 

H - Hazards
Welke gevaren zijn er aanwezig of kunnen optreden? Gevaarlijke stoffen, brand, explosie, verdrinking. Zijn er bijzondere weersomstandigheden?

A - Access
Hoe is de plaats van het incident toegankelijk? Wat is de beste aanrijdroute? Is er een gevarenzone?

N - Number of casualties
Wat is de omvang van het incident? Aantal slachtoffers en in welke staat verkeren zij? Aantal betrokken voertuigen? Zijn de voertuigen rolbaar?

E - Emergency services
Welke hulpdiensten zijn aanwezig en welke zijn er vereist? Is er extra inzet nodig?
 


Wat betekent 'Zware berging'

Zware berging is de berging van voertuigen zwaarder dan 3.500 kilogram, meestal vrachtauto's en bussen.


Afkortingen

AC

De afkorting AC staat voor Alarmcentrale.


ADR

De afkorting ADR staat voor Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route. ADR is een Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen en goederen over de weg.


AT

De afkorting AT staat voor Autotransport.


BOA

De afkorting BOA staat voor Buitengewoon opsporingsambtenaar.


BTP

De afkorting BTP staat voor Berger Ter Plaatse. Zie ook TP.


CADO

De afkorting CADO staat voor Calamiteiten Doorsteek.


CMV

De afkorting CMV staat voor Centraal Meldpunt Vrachtautoberging.


Con

De afkorting Con staat voor Consignatiedienst.


CoPI

De afkorting CoPI staat voor Commando Plaats Incident.


EDO

De afkorting EDO staat voor Elektronische Detectie Ongevallen.


EKV

De afkorting EKV staat voor Eigen kracht verder.


EOBD

De afkorting EOBD staat voor European On Board Diagnostics.


EVO

De afkorting EVO staat voor Eigen Vervoerders Organisatie.


HET

De afkorting HET staat voor Hoogenergetisch trauma.


HOvD

De afkorting HOvD staat voor Hoofdofficier van Dienst.


HWN

De afkorting HWN staat voor Hoofdwegennet.


IM

De afkorting IM staat voor Incident Management.


IMV3-deskundige

De afkorting IMV3 staat voor Incident Management Vrachtauto, Vracht- en Verontreinigingsdeskundige.


LAW

De afkorting LAW staat voor Landelijk Afhandelpunt Wegsleepregeling.


LCM

De afkorting LCM staat voor Landelijk Centraal Meldpunt.


LEV

De afkorting LEV staat voor Licht Elektrisch Voertuig. LEV's zijn elektrisch aangedreven voertuigen zoals bijvoorbeeld een e-bakfiets of BSO-bus.


LPR

De afkorting LPR staat voor Landelijke Personenautoregeling.


LWR

De afkorting LWR staat voor Landelijke Wegsleep Regeling.


LZV

De afkorting LZV staat voor Lange Zware Vrachtvoertuigen.


OBU

De afkorting OBU staat voor Satellic On Board Unit. OBU is een systeem voor het automatisch betalen van tolgelden in België.


OvD

De afkorting OvD staat voor Officier van Dienst.


OWN

De afkorting OWN staat voor Onderliggend wegennet.


PLEV

De afkorting PLEV staat voor Personal Light Electric Vehicles. PLEV's zijn Lichte Elektrische Voertuigen (LEV) zonder trapondersteuning, zoals bijvoorbeeld een e-step of Segway.


PTO

De afkorting PTO staat voor Power Take Off.


REVI

De afkorting REVI staat voor Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Incidenten.


RIMOB

De afkorting RIMOB staat voor Rimpelbuisobstakelbeveiliger.


RVV

De afkorting RVV staat voor Reglement verkeersregels en verkeerstekens.


RWS

De afkorting RWS staat voor Rijkswaterstaat.


SIMN

De afkorting SIMN staat voor Stichting Incident Management Nederland.


STI

De afkorting STI staat voor Salvage Transport Incident.


STIMVA

De afkorting STIMVA staat voor Stichting Incidentmanagement Vrachtauto's.


TB

De afkorting TB staat voor Takel en Berging.


TLN

De afkorting TLN staat voor Transport en Logistiek Nederland.


TO

De afkorting TO staat voor Technisch Onderzoek.


TP

De afkorting TP staat voor Ter Plaatse. Zie ook BTP.


TTOV

De afkorting TTOV staat voor Team Tactische Ondersteuning Verkeersongevallen.


VAS

De afkorting VAS staat voor Vervangende Auto Service.


VHD

De afkorting VHD staat voor Verzekeraars Hulpdienst.


VID

De afkorting VID staat voor VerkeersInformatieDienst.


VOA

De afkorting VOA staat voor Verkeersongevallenanalyse.


VTL

De afkorting VTL staat voor Vakopleiding Transport & Logistiek.


WIS

De afkorting WIS staat voor Weginspecteur.


UMS

De afkorting UMS staat voor Uitsluitend Materiële Schade.


VBW

De afkorting VBW staat voor Verbindingsweg.


VLM

De afkorting VLM staat voor Voertuig-, Lading- en Milieudeskundigen.


De autohulpdienst die ménsen helpt
Bel nu 088-888 11 00
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.